Välkommen!

Om

Homeopati är en biverkningsfri medicinsk läkemedelsterapi där homeopaten sätter patienten i centrum.

Aktuellt

Nu har jag till försäljning Pharmapro kosttillskott! För mer information om produkterna, se under sidan Pharmapro.

Hur det går till

Efter ett första besök som tar ungefär en timme så väljer jag utifrån den symtombild som kommer fram ett homeopatiskt medel som passar till dig.