Välkommen!

Om

Homeopati är en biverkningsfri medicinsk läkemedelsterapi där homeopaten sätter patienten i centrum.

Aktuellt

Hur det går till

Efter ett första besök som tar ungefär en timme så väljer jag utifrån den symtombild som kommer fram ett homeopatiskt medel som passar till dig.