MI-coachning

Väl utvärderad metod

Det motiverande samtalet är en väl utvärderad och effektiv samtalsstil. Internationella studier visar på ökad motivation och insikt när rådgivaren använder sig av MI. Lyssnandet är viktigt liksom respekten för personens autonomi och integritet. Med ditt empatiska förhållningssätt hjälper du den andre att hitta sin egen motivation och att komma fram till egna lösningar, svar och beslut.

Om du vill veta mer om MI, gå in på denna gratislänk med videofilmade praktiska tillämpningar av MI med Stephen Rollnick, www.learning.bmj.com