MI-coachning

MI är en samarbetsinriktad samtalsmetod som som syftar till att stärka en persons egna motivation till en förändring av sitt liv.