Tjänster

Homeopatikonsultationer750kr
MI.coachning750kr

Erbjudande

Nivå1: Passar dig som behöver komma igång med din nya livsstil. Vi sätter upp mål och fokuserar vad du behöver just nu för att komma igång. Här kommer vi att använda både homeopati och Mi-coaching. Vi utför en plan för hur du skall uppnå målen för att få en hållbarhet i din hälsa. Vi fokuserar på dig och dina behov!

Pris: 7 tillfällen 8 700 kr (värde 10 500 kr)

Nivå 2: Passar för dig som behöver mer tid och ytterligare stöd, kontakt och tydliga mål. Vi jobbar långsiktigt och i din takt. Här kommer vi att använda både homeopati och Mi-coaching. Tillsammans når vi målet och till en hållbarhet. Vi fokuserar på dig och dina behov!

Pris: 10 tillfällen 13 000 kr (värde 15 000 kr)