Cease

Cease står för Complete Eradication of Autistic Spectrum Expression

Barnets biografi är grunden till en Cease-terapi behandling. Ju mer vi förstår vad som hände tidigare i barnets liv desto mer kan vi arbeta för en bättre framtid.

En Cease-behandling är behandling där livsenergin och följaktligen kroppen renas från de kroniska effekterna av toxiska substanser. Under konsultationen går vi grundligt och i kronologisk ordning genom de sjukdomar och mediciner som barnet har haft. En behandlingsplan tas fram med utgångspunkt från denna information. Målsättningen med Cease-terapin är fullständig rehabilitering. En Cease-behandling tar i genomsnitt 3 år.

Behandlingen kommer att kombineras eller följas upp med traditionell homeopatisk konstitutionsbehandling. Föräldrar kommer också att rekommenderas att komplettera barnets kost med Vitamin C, Omega-3 samt zink.

Historik

Cease-terapin har utvecklats av den homeopatiske läkaren Tinus Smits. Terapin som hittills bara har funnits i Nederländerna finns nu även i Sverige. Tinus Smits upptäckte att autism kan orsakas av negativa effekter från vacciner, vanliga mediciner och toxiner i mat och i miljö. För att bota barn från autism kan man ”avstöra” d.v.s. blockera de kvarvarande störande effekterna via homeopatiska mediciner (som är framkallade av de substanser som är en del av orsaken). Den här metoden kallas ibland ”Isopati”.

Efter att ha arbetat med och utvecklat Cease-terapin under 10 år i sin egen praktik har Tinus Smits nu börjat att lära ut metoden till andra homeopater och läkare. Utbildningen hålls i Nederländerna sedan 2008. Det finns ungefär 100 terapeuter som har genomgått Cease-utbildningen. Under 2010 kommer kursen för första gången att hållas på engelska.

2012 genomfördes den första utbildningen i Sverige vid Arcanumskolan med Bert Brueker som lärare