Din homeopat

Hur går det till

Ett första besök hos mig tar ungefär en timme där du får beskriva de besvär som du har.

Vet du att jag gör homeopatibehandlingar även via skype, zoom eller telefon. Du kan också om du vill veta mer om hur homeopati fungerar boka ett kostnadsfritt samtal. Bokningar görs genom att du klickar på timecenterknappen på hemsidan!

Utifrån den symtombild som kommer fram så väljer jag ett homeopatiskt medel som passar till dig. Du kommer sen att inta det medlet c:a fyra veckor innan det är dags för ett återbesök.

Återbesök

Vid återbesöket diskuterar vi tillsammans vad som har blivit bättre av de besvär som du har, om vi ska välja ett nytt medel eller om en högre potens av samma medel är aktuellt.

Behandlingen

Beroende på om de besvär du har akuta eller kroniska så tar det olika lång tid för dig att bli besvärsfri, så därför går det inte att säga hur lång tid en behandling tar.